top of page
Sk%2525C3%2525A6rmbillede%2525202020-09-

ARBEJDSMILJØKOORDINATOR

Vores arbejdsmiljøkoordinatorer er uddannede til at varetage bygherrens pligter forsvarligt og professionelt i både projekteringsfasen og i byggeperioden.

 

Vi kan hjælpe dig uanset opgavens størrelse. Vores arbejdsmiljøkoordinatorer har de lovpligtige kvalifikationer, som skal bruges på både en lille-, mellem- eller stor byggeplads.

Vi har mange års erfaring, vi holder os ajourført med den opdateret lovgivning, og vi kombinerer praktisk erfaring med teori.

 

Det mener vi både skaber det bedste og mest sikre arbejdsmiljø for dine ansatte samt sikrer  dig, at alle paragraffer bliver fulgt til punkt og prikke, når du projekterer eller starter udførelsen.

LOVMÆSSIGE KRAV

Hvis du er bygherre for mindst to arbejdsgivere på en fælles arbejdsplads, skal du følge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 . 

Uddrag af 'Bekendtgørelse om bygherrens pligter'

Kapitel 2 - Udpegning af koordinatorer m.v.

§  4 Bygherren skal ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på byggepladsen samtidigt, sikre at der udpeges en eller flere personer, som opfylder de i § 5 nævnte kompetencekrav, der skal koordinere for sikkerhed og sundhed under projektering af bygge- og anlægsprojektet og under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.

bottom of page