top of page
afmærkning, min hånd1.jpg

TRAFIKAFVIKLING

BETEGNELSER

Kært barn har mange navne, men uanset om du kalder dem afmærkningsplaner for trafikafvikling, trafikafviklingsplaner, trafikplaner, afspærringsplaner, skilteplaner, omkørselsplaner eller vejarbejdstegninger, er vi leveringsdygtige i specifikke tegninger, som erfaringsmæssigt tilfredsstiller både vejmyndigheder og udførende.

UDARBEJDELSE

Vores specifikke tegninger udarbejdes indenfor vejreglernes bestemmelser og god praksis med balance mellem fremkommelighed, trafiksikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdets fremdrift.  

 

Vi anvender Vejdirektoratets tegningslayout og signaturer, som erfaringsmæssigt letter vejmyndighedens sagsbehandling og afspærringsentreprenørens forståelse. 

TILLADELSER

Ifølge vejloven skal en entreprenør have rådighedstilladelse/gravetilladelse fra vejmyndigheden for at låne vejareal til vejarbejde, og sammen med tilladelsen hører en afmærkningsplan. 

 

Vi hjælper med rådighedsansøgninger og graveansøgninger via Virk, RosyWeb eller vejmyndighedens eget system. 

bottom of page