top of page

VEJPROJEKTER

SKITSEPROJEKT

I skitseprojektet er der plads til kreativitet, og flere ideer kan komme i spil.

I denne projektfase tager vejprojektet form ud fra dine og vores ideer – eventuelt med udgangspunkt i et projektforslag.

Projekttegningerne er realistiske, men detaljerne må vente, og fokus er på valg af den rigtige løsning.

Trafiksikkerhedsrevision og tilgængelighedsrevision kan udføres på trin 2.

DETAILPROJEKT

I detailprojektet fastlægges geometri fx koter, radier, længder og bredder samt belægningstyper og afvanding.

Detailprojektet kan bruges til detaljeret anlægsoverslag baseret på enhedspriser og som en del af udbudsmaterialet.

Trafiksikkerhedsrevision og tilgængelighedsrevision kan udføres på trin 3.

UDBUDSMATERIALE

Udbudsmaterialet omfatter betingelser, beskrivelser, tilbudsliste og tegninger, som sætter generelle og særlige rammer for arbejdets udførelse.

 

På baggrund af udbudsmaterialet kan en entreprise udbydes i underhåndsbud eller licitation, hvor mindst tre entreprenører inviteres til at afgive tilbud.

 

Vi tilbyder også bygherretilsyn og byggeledelse under udførelse af anlægsarbejdet.

bottom of page